Tamén coñecido como o Salón do Cómic do Condado, KOMIQ KON é unha actividade lúdico-cultural adicada ao fomento do aprecio polos cómics. Prográmanse diversas actividades e exposicións.

Ademais os centros educativos organizan visitas a este salón para coñecer máis de cerca o mundo do cómic e promocionalo tamén entre os máis novos. Convócanse tamén concursos.

Celebrado comúnmente no mes de xuño.