Áreas Wifi

O Concello das Neves está a avanzar na instalación de posibllidades de conexión a internet nos edificios públicos nas parroquias e centro urbano.

Instalación de áreas wifi para acceso libre a cidadanía.